ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सुचना ७६/७७ 12/01/2019 - 14:24 PDF icon IMG_20191201_0001.pdf
कटहरिया नगरपालिका सहकारी ऐन २०७६ ७५/७६ 05/21/2019 - 15:59 PDF icon कटहरिया नगरपालिका सहकारी ऐन २०७६.pdf
कटहरिया नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६ राजपत्र ७५/७६ 05/21/2019 - 15:57 PDF icon कटहरिया नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६ राजपत्र.pdf
कटहरिया नगरपालिका भूमि व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७५/७६ 05/21/2019 - 15:56 PDF icon कटहरिया नगरपालिका भूमि व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
कटहरिया नगरपालिका न्यायीक समिति कार्यविधि ऐन २०७६ ७५/७६ 05/21/2019 - 15:54 PDF icon कटहरिया नगरपालिका न्यायीक समिति कार्यविधि ऐन २०७६.pdf
कटहरिया नगरपालिका नगर प्रहरी ऐन २०७६ ७५/७६ 05/21/2019 - 15:53 PDF icon कटहरिया नगरपालिका नगर प्रहरी ऐन २०७६.pdf
कटहरिया नगरपालिका कृषि ऐन २०७६ ७५/७६ 05/21/2019 - 15:52 PDF icon कटहरिया नगरपालिका कृषि ऐन २०७६.pdf
कटहरिया नगरपालिका एफ एम रेडियो ऐन २०७६ ७५/७६ 05/21/2019 - 15:50 PDF icon कटहरिया नगरपालिका एफ एम रेडियो ऐन २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 04/28/2019 - 16:05 PDF icon praksasn karyabidhi.pdf
कटहरिया नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/28/2019 - 16:01 PDF icon ADM.pdf

Pages