प्रकाशन

कर्मचारी विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चिसयान केन्द्र निर्माणा सम्बन्धी टेण्डर अहवान ७७/७८ 05/07/2021 - 07:09
जानकारी सम्बन्धमा । ७७/७८ 04/29/2021 - 12:19 PDF icon IMG_20210429_0001.pdf
लिखित परीक्षाा सम्बन्धमा । ७७/७८ 04/27/2021 - 11:25
अन्तरवर्ता सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 04/25/2021 - 17:25 PDF icon IMG_20210425_0001.pdf
पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सूचना ७७/७८ 04/07/2021 - 14:08 PDF icon IMG_20210407_0007.pdf, PDF icon IMG_20210407_0008.pdf, PDF icon IMG_20210407_0009.pdf, PDF icon IMG_20210407_0010.pdf, PDF icon IMG_20210407_0011.pdf
प्रारम्भिक याेग्यताक्रम सुचि प्रकाशन सम्बन्धमा । ७७/७८ 04/01/2021 - 16:29 PDF icon IMG_20210401_0001.pdf
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना । ७७/७८ 03/26/2021 - 17:35 PDF icon IMG_20210326_0003.pdf
सुचना सुचना सुचना ७७/७८ 03/17/2021 - 13:53 PDF icon IMG_20210317_0007.pdf
पशु प‌क्षाीमा लगाउने सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 03/16/2021 - 14:10 PDF icon IMG_20210316_0001.pdf
निशुल्क तालिममा स‌लग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना ७७/७८ 03/02/2021 - 17:33 PDF icon IMG_20210303_0002.pdf

Pages