पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्याम कुमार सिंह कार्यकारी अधिकृत
श्याम कुमार सिंह कार्यकारी अधिकृत
श्याम कुमार सिंह कार्यकारी अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनाेज कुमार रजक कार्यकारी अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम कुमार सिँह कार्यकारी अधिकृत
अरबिन्द सुनवार सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.katahariyamun@gmail.com +977-9855039140
काशि चाैधरी स-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9855010654
रामबाबु साह इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४२०७००४५
मदन कुमार राम राेजगार स‌याेजक राेजगार स‌याेजक madanram555@gmail.com ९८४३४११९६१
सुरेन्द्र ठाकुर शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा ९८४५१९२३५२