छनौटमा परेको कृषक /कृषक समूह /कृषि सहकारी । कृषि उत्पादन संग्लन निजी फर्म / उधमी /उपभोगत्ता समूहको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना .

कर्मचारी विवरण

आर्थिक वर्ष: